аЯрЁБс>ўџ ўџџџўџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ§џџџўџџџ ўџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџRoot EntryџџџџџџџџньД&KьжньД&KьжўџџџWorkbookџџџџџџџџџџџџньД&KьжньД&KьжЄџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ Л ЬBАa=œ=шш˜:'8X@"Зк1ШџArial1ШџArial1ШџArial1ШџArial1ШџArial1ШџArial1ШџArial1ШџArial1ШџArial1ШџArial1ШџArial1ШџArial1ШџArial1ШџArial1ШџArial1ШџArial1ШџArial1ШџArial1ШџArial1ШџArial1ШџArial1ШџArial1ШџArial1ШџArial1ШџМArial18ЭџMicrosoft Sans Serif1ШArial"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)рѕџ Р рѕџ єР рѕџ єР рѕџ єР рѕџ єР рѕџ єР рѕџ єР рѕџ єР рѕџ єР рѕџ єР рѕџ єР рѕџ єР рѕџ єР рѕџ єР рѕџ єР р Р р+ѕџ јР р)ѕџ јР р,ѕџ јР р*ѕџ јР р ѕџ јР р Р р Р р!x ‰р!8 Р р Р “€џ“€џ“€џ“€џ“€џ“€џ’џгггРРРџџџ`…у County Results…Madison…yPierceŒќVY/ Union-MadisonCounty422TOTALWarnerville Pct@Precincts Reporting: 1379/1379 (Precincts Partially Reported: 0) Norfolk 4-1 Norfolk 1-1 Norfolk 3-1 Madison City Norfolk 2-13211MG-Jefferson-Grove-HighPrecinct"Downloaded at 1/16/2021 3:04:16 PM=Results provided by the Office of Nebraska Secretary of State Pierce CitySchool-Emerick-Shell Crk-NG865Fairview-Kalamazoo-GGBattle Creek City-BC Pct Norfolk 4-3 Norfolk 1-3 Norfolk 3-3 Norfolk 2-3)Educational Service Unit No. 8 (Nebraska) Plainview67"Downloaded at 1/16/2021 3:04:17 PMTOTALS Valley Pct10620 Norfolk 4-2 Norfolk 1-2 Norfolk 3-2 Norfolk 2-2Tilden 2nd Ward CountywideOsmondMadisonCharles W. Balsiger Norfolk Pct862 South Branch*2020 General Election - UNOFFICIAL RESULTSPierceџ2  \\ыыxxмм––Bх Л Ь Я Г dќЉёвMbP?_*+‚€%џƒ„&ffffffц?'ffffffц?(ш?)ш?Ё"dXX333333г?333333г?U} Р} } € џџџџ@џџ@ џ§ § § § -§ § )§ § (~ Љ@§ § .~ РP@§ § НœЉ@œЉ@§ зœ ***$>Ж@‹‹d Л Ь њє dќЉёвMbP?_*+‚€%џƒ„&ffffffц?'ffffffц?(ш?)ш?Ё"dXX333333г?333333г?U} Р!} } € џџџџ@џџџ џ џ џ џ џџџџџџџџџџџџџџџџ@џ§ § § § -§ § )§ § ~ § § "~ § § ~ § § ~ ˜@§ § $~ №Š@§ +§ ~ ‹@§ § ~ § § #~ § § ~ § § ~ § § !~ § § ~ § § *~ § § ~ `z@§ § ~ § § %~ § § ~ § § ~ § § ~ § § ~ § § ~ § § ~ § § &~ § § НЉ@Љ@§ з@ВD************************$>Ж@‹‹d Л Ь eA dќЉёвMbP?_*+‚€%џƒ„&ffffffц?'ffffffц?(ш?)ш?Ё"dXX333333г?333333г?U} } } €џџџџ@џџџ џ џ џ @џ§ § § § -§ § )§ § '~ § § ~ § § .~ § § ,~ РP@§ § ~ § § &~ § § Н РP@РP@§ з”№*******$>Ж@‹‹d